Zagrożenia ze strony rozwoju technologii

Rozwój nowoczesnych technologii przyniósł społeczeństwu m.in. wygodę i komfort za sprawą wyręczenia w wielu domowych obowiązkach, ułatwienia komunikacji za sprawą smartfonów, czy zaoszczędzenie czasu dzięki możliwości dokonywaniu zakupów online, czy robieniu przelewów. Korzyści płynące z wykorzystania innowacyjnych rozwiązań są niezaprzeczalne, aczkolwiek razem z nimi pojawiają się różnego rodzaju niebezpieczeństwa. 

Zagrożenia cywilizacyjne

Bez wątpienia możemy zaliczyć do nich problemy z koncentracją i zaburzenia psychofizyczne spowodowane intensyfikacją bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego, gdzie elektronika i wizualizacje odgrywają bardzo dużą rolę, np., gry komputerowe. Międzyludzkie komunikowanie się za sprawą chatów, czy smartfonów powoduje alienację społeczeństwa, co przekłada się na zubożenie słownictwa i utrudnienia w komunikacji werbalnej i pisemnej w tradycyjnej formie. Może także powodować zaburzenia społeczne, zwłaszcza u najmłodszych użytkowników. Nadmierne korzystanie z urządzeń tj. komputery czy smartfony, oprócz uzależnienia, może powodować zaburzenia umiejętności motorycznych i manualnych, a także generować wady postawy i narządów wzroku czy słuchu. Istotne także dla ludzkiej psychiki są zagrożenia płynące bezpośrednio z Internetu jak cyberprzemoc, hejt, nękanie, które ze względu na anonimowość agresora w Sieci ułatwiają mu te czynności. Ponadto możliwości wizualnego lub głosowego zapisu danych na smartfonach oraz możliwości ich rozsyłania często są przyczyną szantażu wobec ofiary. 

Inne rodzaje zagrożeń

Do innego rodzaju zagrożeń można zaliczyć inwigilację społeczeństwa, która jest prowadzona przez dostęp do lokalizacji urządzeń. Istotne są także ataki hakerskie, kradzieże tożsamości oraz wyłudzenia danych poprzez stosowanie coraz to nowszych metod przez oszustów. Nie utrudnia im tego zapamiętywanie haseł dostępu na urządzeniach przez użytkowników oraz nagminne chwalenie się prywatnością w portalach społecznościowych. Z tej drugiej opcji mogą korzystać włamywacze, uznając prywatne profile za źródło informacji o potencjalnej ofierze. Do tych zagrożeń można zaliczyć także katastrofy techniczne, komunikacyjne, zanieczyszczenia środowiska, spowodowane awariami lub nieprawidłowym działaniem sprzętu.